Spawanie tytanu – rodzaje

Spawanie jest procesem, dzięki któremu można połączyć ze sobą dwie powierzchnie. Najczęściej spawanie wykorzystywane jest do łączenia stali czy tworzyw sztucznych. Ale również temu procesowi mogą być poddawane inne metale, jak chociażby tytan. Podczas spawania nie tylko tytanu zawsze należy zwracać uwagę na powstałą spoinę.

Metody spawania tytanu

spawanie tytanuPowinna być ona chroniona przed tym, aby do niej jak i do rozgrzanego materiału nie dostały się gazy z atmosfery. W pomieszczeniach gdzie wykonuje się spawania aluminium lub innych metali często bardzo montowane są przemysłowe wymienniki ciepła. Dzięki takim urządzeniom łatwiej zachowuje się stałą temperaturę jak i wentylację w pomieszczeniu. Przemysłowe wymienniki ciepła pomagają również w zaoszczędzeniu na energii, która wytwarza ciepło. Jeśli chodzi o przykłady spawania tytanu, to można wymieniać w nieskończoność. Wiele elementów w urządzeniu jakim są mieszalniki przemysłowe jest wykonane z tego materiału, więc takie spawanie tytanu jest w tym przypadku niezawodną metodą łączenia ze sobą powierzchni. Innym przykładem są kolumny rektyfikacyjne. Także w tym przypadku wiele elementów jest wykonane z tytanu, tak więc bez spawania się po prostu nie obejdzie.

spawanie tytanuMetod spawania tytanu jest wiele. Do nich można zaliczyć spawanie łukowe topliwą elektrodą. Również spawania łukowe nietopliwą elektrodą w specjalnej osłonie gazów obojętnych. Metoda ta nazywa się pospolicie TIG. Poza tym profesjonalne spawanie tytanu również może być wykonywane łukiem krytym, elektrożużlowo, laserowo, dyfuzyjne, tarciowo, wybuchowo, ultradźwiękowo. Także spawanie tytanu może być wykonywane impulsowo topliwą elektrodą w specjalnej ochronie gazów ochronnych. Inną metoda spawania tego materiału jest wydzielanie wiązki elektronów w specjalnej próżni czy zgrzewanie elektrooporowe.Przed przystąpieniem do spawania należy powierzchnie łączone oczyścić a czasem również wygładzić. Tam gdzie wykonuje się spawanie tytanu powinna panować temperatura powyżej piętnastu stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o kąt stożka końcówki elektrody to powinien on znajdować się pod kątem od trzydziestu stopni do czterdziestu pięciu. Jeśli chodzi o ochronę spawu, to w przypadku tytanu stosuje się hel oraz argon. Najczęściej stosuje się metodę TIG opisaną wyżej, także w takim przypadkowo potrzebna jest odpowiednia osłonna gazowa.

Jeśli o nie chodzi to można wyróżnić trzy rodzaje. W przypadku spawania w powietrzu stosuje się osłonę strumienia gazu. Komora również może być sztywna lub miękka wypełniona gazem. Trzecim rodzajem osłony jest komora o dużych rozmiarach, w której panuje atmosfera z gazem obojętnym.