oczyszczalnia biologiczna

Co nieco o oczyszczalni biologicznej

Decydując się na budowę domu, często stajemy przed koniecznością dokonania wyborów, które nie dotyczą mieszkańców bloków. Jednym z częstych problemów domów jednorodzinnych jest odpowiedź na pytanie: co zrobić ze ściekami, gdy nie ma kanalizacji komunalnej?

Oczyszczalnia biologiczna sprzedawana w zestawach

oczyszczalnia biologicznaObecnie w Polsce najpopularniejszym rozwiązaniem są oczywiście szamba. Jednak każdy posiadacz z pewnością powie, że to nie najtańsze rozwiązanie, w związku z czym coraz więcej osób rozważa inwestycję w domową oczyszczalnię ścieków. Zanim jednak zdecydujemy się na takie rozwiązanie warto jest co nieco o tym rozwiązaniu poczytać. Przede wszystkim przydomowe oczyszczalnie ścieków, możemy podzielić na biologiczne, a także na oczyszczalnie z osadem czynnym. Oczyszczalnia biologiczna sprzedawana jest w postaci gotowego zestawu w skład którego wchodzą zbiornik z naturalnym materiałem filtracyjnym bądź kształtkami z tworzywa, a także pompa, sprężarka i zespół zasilająco-sterujący. Jako materiał filtracyjny wykorzystuje się zwykle skałę wulkaniczna, tłuczeń lub żwir. Na jego powierzchni rozwijają się drobnoustroje tworzące błonę biologiczną, odpowiedzialną za absorbowanie zanieczyszczeń i zużywanie ich na cele potrzeb życiowych. W ten sposób ilość zanieczyszczeń zmniejsza się nawet o 95%.

oczyszczalnia biologicznaAby uzyskać jeszcze większą skuteczność za zbiornikiem, w którym znajduje się złoże biologiczne, można umieścić dodatkowy osadnik, zatrzymujący zawiesiny i resztki błony biologicznej. Decydując się na szambo ekologiczne, nie musimy martwić się takimi sprawami jak poziom wód gruntowych czy też przepuszczalność gruntu gdyż procesy biologiczne zachodzące w zbiorniki odizolowane są od otoczenia. Natomiast przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadem czynnym poza osadnikiem wstępnym wyposażona jest również w bioreaktor, który zawiera swobodnie pływające mikroorganizmy zwane osadem czynnym. Ich zadaniem jest prowadzenie tlenowego rozkładu zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Bioreaktor składa się z dwóch komór, z których pierwsza to osadnik wstępny, a druga zawiera zawiesinę mikroorganizmów. Osad czynny jest stale napowietrzany, by nie opadać na dno zbiornika, rozkładające się zanieczyszczenia zwiększając objętość opadają na dół, gromadząc się w postaci osadu. Natomiast oczyszczona ciecz odprowadzana jest do wód powierzchniowych bądź do gruntu. Dużą zaletą posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków jest z pewnością brak nieprzyjemnych zapachów, często towarzyszących opróżnianiu szamba. Dodatkowo wygoda wynikająca z braku konieczności wywozu nieczystości z pewnością jest również czynnikiem, który odpowiada za coraz większe zainteresowanie inwestycją w ekologiczne szamba.

Jednak największym plusem tego typu rozwiązania jest fakt, że jest ono ekologiczne, co ma duży wpływ na żywotność naszej planety, wciąż wyniszczanej przez rozwijający się przemysł. Dlatego właśnie warto decydować się na ekologiczne rozwiązania jak przydomowa oczyszczalnia, zbiornik na deszczówkę czy instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii.