Na czym polega procedura wzorcowania?

Każdy miernik szczególnie ten wykorzystywany w zadaniach profesjonalnych, wymaga odpowiedniej kalibracji. Dotyczy to jednak w szczególności, gdy mowa jest o miernikach elektrycznych, które to stanowią coraz częściej podstawowe wyposażenie na przykład zakładów produkcyjnych, czy firm budowlanych. Taka procedura kalibracji, musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi aktualnie zasadami.

Procedura wzorcowania krok po kroku

wzorcowanieNależy pamiętać o tym ,że kalibracja mierników elektrycznych musi być bezpośrednio związana z zapewnieniem odpowiednich warunków do przeprowadzenia takiej właśnie kalibracji. Dlatego też opłacalne wzorcowanie mierników elektrycznych jest wykonywane przede wszystkim w przystosowanych do tego laboratoriach. W nich właśnie dostosowuje się symulację warunków takiej kalibracji do tego, w jakich warunkach będzie stosowany faktycznie dany miernik. Dzięki temu, można liczyć na najbardziej pomyślne wyniki takiej właśnie kalibracji. Na czym jednak faktycznie polega wzorcowanie? Jest to metoda kalibracji, której podstawowym celem jest wprowadzenie do pamięci danego miernika tak zwanego wzorca miar. Jest to wartość liczbowa do której dany miernik będzie mógł się odnosić, podczas ustalania wyników pomiarów. Jest to w szczególności ważne biorąc pod uwagę urządzenia, które znajdują się na rynku międzynarodowym.

 

pomiarRóżnice w wykorzystywanych jednostkach pomiarowych, mogą niekorzystnie wpływać na odpowiednią analizę wyników pomiarów przez urządzenia pomiarowe. Dopiero po zakończonym pomyślnie procesie wzorcownia, wyniki z mierników różnego typu, mogą być ze sobą faktycznie porównywane. Należy pamiętać jednak o tym, że celem wzorcowania jest również wyeliminowanie z użytku profesjonalnego takich mierników, których dokładność nie jest najwyższa. W czasie wzorcowania, są one więc zazwyczaj podawane również procedurze testowej, która pozwala określić, czy zakres, błędu pomiarowego w przypadku danego urządzenia pomiarowego nie przekracza dopuszczalnych norm. Biorąc pod uwagę poziom skomplikowania procesu wzorcowania, warto pamiętać o konieczności zlecenia go profesjonalistom.

W obecnym czasie, zwraca się baczną uwagę szczególnie na dokładność wykorzystywanych profesjonalnie urządzeń pomiarowych. Bardzo duży wpływ na poziom tej dokładności może mieć szczególnie to, czy dane mierniki zostały poddane odpowiedniej procedurze wzorcownia, zgodnie z obowiązującymi aktualnie normami. Bardzo ważne jest, by taką procedurę zlecać profesjonalnym jednostkom badawczym, które mają w tym kierunku odpowiednie doświadczenie, oraz posiadają odpowiedni sprzęt.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z treścią znajdującą się na stronie www.cbidgp.pl!