osuszanie murów

Metody osuszania murów

Wilgoć jest powszechnym problemem wielu osób, występującym szczególnie w pomieszczeniach takich, jak łazienka, kuchnia lub pralnie. Osuszanie zwilgotniałych budynków odbywać się może poprzez metody inwazyjne i nieinwazyjne.

Nieinwazyjne i inwazyjne osuszanie budynków

osuszanie murówDo metod nieinwazyjnych należy nagrzewanie, które polega na umieszczanie nagrzewnic w pomieszczeniu bądź budynku. Moją one za zadanie ogrzewać powietrze do temperatury nieprzekraczającej trzydzieści pięć stopni Celsjusza. Ogrzewanie powietrza powoduje odparowywanie wilgoci ze ścian, aż do momentu uzyskania równowagi wilgotności. Każdy typ murów posiada inne specyfikacje i można go nagrzewać do innej temperatury, jak i przez inną długość czasu. Do metody tej wykorzystać można nagrzewnice olejowe, gazowe oraz elektryczne. Nie jest ona jednak zawsze skuteczna. Mocno zawilgotniałe mury mogą nie osuszyć się w stu procentach. Innym sposobem jest absorpcja. Polegająca na odebraniu wody z zawilgoconych materiałów, znajdujących się w obrębie suchego powietrza. Środkiem absorbującym wilgoć może być żel silikonowy lub krzemionkowy, a także chlorek litu.

osuszanie murówPoprzez urządzenie absorbujące przepuszcza się zimne, wilgotne powietrze, następnie po jego podgrzaniu i osuszeniu z powrotem wpuszcza się je do pomieszczenia. Kondensacja jest sposobem osuszającym, który odbywa się poprzez skraplanie pary wodnej znajdującej się w powietrzu. Osuszacz kondensacyjny w pierwszej kolejności oziębia powietrze poprzez to para wodna znajdująca się w zassanym powietrzu skrapla się i zostaje w kondensatorze. Absorpcja oraz kondensacja polegają na tej samej zasadzie, lecz działanie maszyn używanych do tych metod nieznacznie się różni. Kolejną z nieinwazyjnych metod są mikrofale. Wilgoć znajdująca się w murach i ścianach pod wpływem mikrofali zamienia się w parę wodną, po czym zostaje usunięta z pomieszczenia poprzez intensywną wentylację. Niestety mikrofale są szkodliwe dla organizmów żywych, dlatego w pomieszczeniu nie powinny przebywać osoby, ani zwierzęta. Osoba wykonująca osuszanie starych murów tą metodą przestrzegać musi rygorystycznych zasad bezpieczeństwa i higieny. Jeżeli żaden z powyższych sposobów nie okazał się skuteczny, istnieje możliwość zastosowania metody iniekcji. Iniekcja to tworzenie szczelin hydrofobowych lub uszczelniających. Opróżnia ona pory oraz kapilary z wody.

W jej miejsce wprowadza się związki chemiczne, hydrofobowe, których celem jest uszczelnienie. Inwazyjną metodą jest również termo-iniekcja, jak i iniekcja krystaliczna. Metody inwazyjne cechują się większą skutecznością, lecz mogą one negatywnie wpływać na konstrukcję budynku, jak i elewację. Wilgoć jest powszechnym problem wielu osób, występującym szczególnie w pomieszczeniach takich, jak łazienka, kuchnia lub pralnie.