badania radiograficzne

Metody badania udarności złączy spawanych

Wszystkie materiały używane podczas budowy, powinny przejść szczegółowe badania wytrzymałościowe oraz próby technologiczne, które pozwolą określić ich właściwości, takie jak odporność na rozciąganie czy zginanie.

Badania radiograficzne a wykrywalność wad

badania radiograficzneW przypadku złącz spawanych, konieczne jest wykonanie badania udarności. Jest to badanie nieniszczące, które może odbywać się na różny sposób. Specjaliści wyróżniają tu badania radiograficzne, ultradźwiękowe, a także magnetyczne, wizualne oraz penetracyjne. Zaletą badań nieniszczących jest to, że po ich wykonaniu wyrób nie zmienia swoich parametrów technicznych i może być bez przeszkód oddany do eksploatacji. Próby tego typu są całkowicie bezpieczne – dlatego sprawdzają się zarówno w przemyśle stoczniowym czy petrochemicznym, jak i w astronautyce oraz energetyce jądrowej. Każda z wymienionych metod badań ma swoje wady i zalety. Na przykład, jeśli chodzi o wiarygodne badania radiograficzne, ich największą zaletą jest bardzo dobra wykrywalność wad – wykorzystanie zjawiska fotochemicznego, które zawsze towarzyszy promieniowaniu jonizującemu, pozwala na uzyskanie dokładnego obrazu ubytku grubości elementu poddawanego badaniu.

badania radiograficznePonadto ta metoda może być stosowana na materiałach charakteryzujących się różnymi własnościami – jedynym przeciwwskazaniem jest poddawanie badaniu wyrobów grubościennych, które mają skomplikowane kształty – wówczas nie wszystkie wady mogą zostać wykryte. Ponadto metoda radiograficzna nie nadaje się do wykrywania płaskich wad, których położenie jest równoległe do powierzchni przedmiotu. Biorąc jeszcze pod uwagę wysokie koszty badań, jak i samej aparatury – można zastanowić się, czy aby ta metoda będzie najlepsza. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach szuka się rozwiązań bardziej uniwersalnych – i tutaj odpowiedzią na tego typu potrzeby są badania ultradźwiękowe, które dokonują pomiarów z dokładnością nawet do 0,1 mm. Wykorzystywane sprzęty są lekkie, dzięki czemu aparatura może być w dowolnym czasie przeniesiona w inne, bardziej dogodne do badań miejsce. Należy tutaj jednak pamiętać o tym, że do przeprowadzenia badania ultradźwiękowego trzeba posiadać specjalistyczną wiedzę – osoba badająca powinna wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami. Ponadto należy zwrócić uwagę na powierzchnię elementu poddawanego badaniu – należy ją odpowiednio przygotować. Niestety przy materiałach gruboziarnistych wykrywalność może być nieco mniejsza.

Jak widać, nie ma rozwiązania, które sprawdzi się w każdej sytuacji, dlatego należy zawsze dobierać metody badania udarności indywidualnie, dopasowując je do potrzeb danego przedsiębiorstwa.