baterie kondensatorów

Co to jest kompensacja mocy biernej?

W obwodach prądu zmiennego, oprócz mocy czynnej istnieje także moc bierna. To energia, której nie wykorzystujemy do zasilania odbiorników podłączonych do sieci zasilającej. Jej obecność jest jednak konieczna, gdyż zapewnia ona prawidłowe funkcjonowanie maszyn elektrycznych.

Baterie kondensatorów a żywotność kabli

baterie kondensatorówMoc bierna niestety zwiększa natężenia prądu. Jeżeli współczynnik mocy będzie wyższy niż granica ustalona przez dostawcę prądu, wówczas możemy spodziewać się wyższych rachunków… Z pewnością nikt z nas nie chce jednak płacić za coś, czego nie zużył. To dlatego należy pomyśleć o kompensacji mocy biernej, która pozwala na zmniejszenie współczynnika mocy i utrzymywanie go na żądanym poziomie. Kompensacja mocy biernej przeprowadzana jest przez wydajne baterie kondensatorów. Na taką baterię składają się kondensatory połączone stycznikami, układ sterujący oraz dławiki filtrujące. Urządzenie działa automatycznie – dobrze zaprogramowany mikroprocesor układu sterującego sam dostosowuje się do zmian w układzie odbiorczym. Dzięki temu nie pozwala on na niedokompensowanie lub przekompensowanie sieci zasilającej – za każdym razem system samodzielnie dobiera odpowiednią ilość kondensatorów. Wspomniane już dławiki filtrujące są niezbędne, gdyż zapobiegają negatywnym skutkom zniekształceń harmonicznych. Zniekształcenia te pojawiają się w sieci zasilającej wówczas, gdy do instalacji należą odbiorniki nieliniowe (na przykład świetlówki energooszczędne, zasilacze impulsowe czy przemienniki częstotliwości).

baterie kondensatorówIch obecność w układzie sprawia, że prądy zmienne nie mają przebiegu sinusoidalnego, a więc następuje odkształcenie napięcia zasilającego oraz zmniejszenie efektywności zużycia energii. Ponadto zniekształcenia harmoniczne są często powodem uszkodzeń innych urządzeń znajdujących się w sieci – ryzyku uszkodzenia podlegałyby na przykład wydajne baterie kondensatorów, gdyby nie były wyposażone właśnie w dławiki filtrujące. Dodatkowo kondensatory zwiększają żywotność kabli, a także pozostałych składników sieci zasilającej. Wybierając wydajne baterie kondensatorów, pamiętajmy, że mogą one różnić się między sobą wieloma rzeczami. Na przykład niektóre z wyrobów mogą pracować w temperaturze od 0 do +50 st. C, inne zaś od -15 do +25 st. C.

Przy wyborze wydajnych baterii kondensatorów musimy więc zwracać uwagę na to, jakie warunki panują w miejscu, w którym kondensatory zostaną zainstalowane. Wśród najczęściej wybieranych baterii kondensatorów znajdują się te o regulatorze 5- i 7-stopniowym. Producenci zapewniają łatwy montaż urządzeń.