zapory drogowe u 20a

Jak odpowiednio zabezpieczyć teren robót drogowych?

Remonty dróg to zmora kierowców i wyzwanie dla inwestorów oraz wykonawców. Niestety realizując prace z tego zakresu bardzo rzadko możliwe jest wyłączenie całej trasy z ruchu drogowego. Pracownicy zajmujący się wymianą nawierzchni asfaltowej, torowisk, chodników, podbudów czy nawet podziemnych fragmentów instalacji mają bardzo trudne zadanie, ponieważ muszą prowadzić prace przy jednoczesnym zapewnieniu przepustowości tras komunikacyjnych.

Zapory drogowe a bezpieczeństwo budowy

zapory drogowe u 20aAby było to możliwe konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie terenu prowadzonych podczas remontów działań. Tak, jak w przypadku prac związanych z remontem budynków wystarczające jest ustawienie tymczasowego ogrodzenia, tak w przypadku realizacji robót liniowych nie jest to tak proste. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na słabą widoczność oznakowań. Remonty dróg i innych ciągów komunikacyjnych zwykle trwają wiele miesięcy i wymagają częstych zmian organizacji ruchu. Aby uniknąć wypadków konieczne jest jak najbardziej czytelne i widoczne oznakowanie. W tym celu wykorzystuje się specjalne podwójne zapory drogowe U 20a. Umieszczone są zwykle na specjalnych słupkach zamocowanych w ciężkie podkłady zapewniające ich stabilność. Zapora taka wykonana jest z blachy. Aby była z daleka widoczna dla kierowców malowana jest w biało czerwone pasy.

zapory drogowe u 20aWystępuje także w wersji odblaskowej – w celu uzyskania takiego efektu producenci pokrywają tablicę specjalnymi powłokami. Znaczny ciężar takiego płotka informacyjnego jest konieczny, aby nie przewracał się on pod wpływem podmuchów wiatru oraz drgań wywołanych przez auta. Najczęściej tego rodzaju zapory drogowe usytuowane są w pasie oddzielającym teren prowadzonych robót od aktywnego ciągu komunikacyjnego. Łączenie tablicy ze słupkami jest bardzo proste i nie wymaga dużo czasu. Producenci przewidzieli specjalne otwory montażowe umożliwiające szybkie połączenie wszystkich elementów bez wykorzystywania śrub oraz elektronarzędzi. W niektórych miejscach, zapory tego typu ustawiane są tylko na początku i końcu prowadzonych prac. W pozostałej części rozstawia się specjalne słupki drogowe lub znacznie lżejsze płotki wykonane z tworzyw sztucznych.

Wszystko zależy jednak od tego, jakie prace są prowadzone oraz jaki termin przewidziany jest na realizację inwestycji. W przypadku miast, w których natężenie ruchu jest największe, konieczne jest wykonanie jak najsolidniejszych zabezpieczeń. To konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno uczestnikom ruchu kołowego i pieszego, jak i robotnikom podejmującym się wykonania prac.