Dostęp do wody w czasie pożaru – podstawa bezpieczeństwa

Współczesny rozwój technologii, zastosowanie konkretnych rozwiązań architektonicznych i materiałów budowlanych pozwala na znaczne zmniejszenie ryzyka pożaru i strat spowodowanych ogniem. A także, przede wszystkim, wpływa na poziom bezpieczeństwa przebywających w budynku osób i daje im więcej czasu na ewakuację z zagrożonego miejsca, jeśli dojdzie do pożaru.

W ewakuacji pomagają standardowe urządzenia gaśnicze, np. zwykłe gaśnice, rozmieszczone w obrębie budynku. Czujniki dymu pozwalają na szybkie wykrycie ognia, zraszacze gaszą go całkowicie lub przynajmniej w części, a w skrajnych sytuacjach przynajmniej znacznie spowalniają jego rozprzestrzenianie. Jednak w większości sytuacji takie środki to za mało i wymagana jest pomoc straży pożarnej.

Problemem w takich sytuacjach może być sama sieć wodociągowa, nierzadko przestarzała. Choć w zupełności wystarcza na co dzień, w przypadku pożaru może nie być dość wydajna, co znacznie spowolni proces gaszenia ognia i prowadzi do większych strat właściciela budynku.

Rozwiązaniem w tej kwestii (a często także i wymogiem stawianym przez przepisy ze względu na rodzaj budynku) jest zastosowanie zbiorników przeciwpożarowych. Pojemność jaką mają zbiorniki ppoż pozwala na zgromadzenie dużej ilości wody, do której dostęp może mieć straż pożarna, mogą być także częścią systemu bezpieczeństwa budynku, dostarczając np. wodę do zraszaczy. Właściwie dobrany i odpowiednio zadbany zbiornik (z wodą podgrzewaną zimą oraz oczyszczaną np. z śmieci i glonów, które mogą znaleźć się w środku, jeśli nie są osłonięte od góry) jest jednym z gwarantów bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku.

gaśnica